Ungdomsutskottet

Utskottet för ungdomsfrågor

jobbar med ungdomsfrågor inom KSLA och vänder sig till dig som ung praktiker eller dig som studerar/studerat ämnen inom de gröna näringarna.

Målet för vår verksamhet är att bjuda in unga för att tillsammans med KSLA:s akademiledamöter utforska samtidens och framtidens gröna näringar. Genom Ungdomsutskottet får du möjlighet att delta i vårt mentorskapsprogram eller utmana andra genom en årlig case-utmaning där miljö, lantbruk, skogsbruk och resurshantering står i fokus. Det finns också möjligheter att arbeta tillsammans med akademiledamöterna i KSLA:s kommittéer och projekt.

Utskottets mål

Ungdomsutskottet ska arbeta/verka för …

 1. att bidra till att öka medvetandegraden och kunskapen kring naturresursbruk hos unga i Sverige.
 2. att marknadsföra KSLA som en självklar fristående mötesplats för nya samarbeten inom de gröna näringarna.
 3. att skapa intresse och engagera unga praktiker och akademiker att delta i och påverka KSLA:s verksamheter.

Bemanning 2020

 • Agronom Åke Clason A (ordf)
 • Fil kand Tony Gunnarsson (sekr)
 • Agronom Beatrice Ramnerö (kommunikationsansv)
 • Agronom Jonatan Fogel
 • Jägmästare Linnea Forssén
 • Agr.D Maria Karlsson
 • FD hc Ella Nilsson J
 • Docent Paulina Rytkönen J
 • Jägmästare, doktorand, Isabella Hallberg Sramek
 • Forskningschef Magnus Thor S

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)

2019-10-10

Upprinnelsen till Ungdomsutskottet står att finna i UNIK-projektet, Unga i KSLA, som startades 2013. Projektets syfte var att fortsätta ett givande samarbete som kommit igång mellan KSLA:s tre avdelningar och den gröna sektorns unga.

KSLAT 3-2013_Framtidsprojektet

UniK, utdrag KSLA-Nytt-1-2015