Remiss Förslag till handlingsplan för nationellt Nätverk för landsbygdsutveckling

KSLA har till Jordbruksverket lämnat synpunkter på förslag till handlingsplan för nationellt Nätverk för landsbygdsutveckling.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vi stödjer i grunden förslaget till handlingsplan. Våra synpunkter och förslag följer i stort samma indelning som förslaget till handlingsplan.

Helt naturligt är handlingsplanen inriktad på verksamheten under den första tiden. Samtidigt bör så snart som möjligt en plattform för Nätverkets mer långsiktiga arbete utarbetas. Landsbygdsutveckling i sig är en långsiktig process. Dessutom är landsbygdsprogrammet flerårigt, vilket talar för att handlingsplanen åtminstone skall omfatta samma tidsperspektiv.