EU Strategy for Animal Welfare – sammanfattning


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning av KSLA:s seminarium The EU Strategy for Animal Welfare den 10 september 2010.

EU:s strategi för djurvälfärd

Att EU:s kvarnar ibland mal mycket långsamt framgick med all tydlighet under KSLA:s seminarium ”The EU Strategy for Animal Welfare”. Beskedet från EU:s tjänstemän är att det kommer att dröja länge innan Europa får en gemensam djurskyddslag.

Författare: Ann-Helen Meyer von Bremen.