Torvmarker – sammanfattning


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning av KSLA:s konferens Torvmark – en viktig resurs den 14 december 2010.

– Inför en rabatt på utsläppsrätter för energi från torv.

– Ändra torvlagen och återför rådigheten över torvmarkerna till markägarna.

– Snabbare handläggning av tillståndsärenden.

Så kan man sammanfatta torvbranschens och markägarnas ”önskelista” till politikerna. Det kom fram vid konferensen Torvmark – en viktig resurs, som KSLA arrangerade tillsammans med 14th International Peat Congress den 14 december 2010.

Författare: Carl-Henrik Palmér