Framtidens viltförvaltning – sammanfattning


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Boken Vilt, människa, samhälle är den första läroboken i Sverige som ger en helhetsbild av viltförvaltningen historia, biologi och lagstiftning. Boken tar upp såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga aspekter. I samband med boksläppet hölls ett seminarium med titeln: ”Framtidens viltförvaltning”.

Rapportförfattare: Carl-Henrik Palmér.