Kvinnor i lantbruket – sammanfattning av seminarium

Ökad jämställdhet ger utveckling, enligt FAO-rapport. Sammanfattning av seminariet Women in agriculture hos KSLA den 19 maj 2011.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kvinnor utgör 43 procent av arbetskraften i utvecklingsländernas jordbruk. Om de hade samma produktionsresurser och möjligheter som sina manliga kolleger skulle kvinnornas avkastning öka med 20–30 procent och 100–150 miljoner människor skulle slippa vara undernärda. Den slutsatsen dras i årets upplaga av FAO-rapporten The State of Food and Agriculture, med titeln ”Women in Agriculture – Closing the gender gap for development”.

Författare: Maria Larsson.