Kommittén för Internationella Lantbruksfrågor till Washington 2011


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kommittén för Internationella Lantbruksfrågor ville fördjupa sin kunskap om det amerikanska perspektivet på frågor om den globala livsmedelsförsörjningen. USA är en av de största spelarna på den globala arenan, vilket vi ofta förbiser i vår del av världen där vi under senare år mera riktat uppmärksamheten åt annat håll.

Dessutom önskade kommittén få insikt om de strategier som leder de större internationella institutioner som arbetar med global utveckling.

Kommittén gjorde därför en studieresa till Washington DC den 24–28 oktober 2011.

Från svenskt perspektiv söker man ofta förgäves finna klara svar på svåra frågor och väl definierade system för utvecklingen av de komplicerade jordbruks- och livsmedelsfrågorna. Särskilt intressant är det att försöka finna de krafter som driver och styr utvecklingen – inte minst i ett stort land som USA som har världens mest framgångsrika forskning samtidigt som man liksom i Europa har svårt att lösa de egna överhängande ekonomiska utmaningarna.