Skogsskötselkommittén till Nordmarka 2015

KSLA:s Skogsskötselkommitté gjorde en exkursion till Nordmarka och Oslo den 23–24 april 2015. Här är rapporten.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA:s Skogsskötselkommitté gjorde en exkursion till Nordmarka och Oslo den 23–24 april 2015.

KSLAs skogsskötselkommitté har till uppgift är att belysa skogsskötselns betydelse för att nå olika mål. Inom ramen för detta arbete genomförde kommittén en exkursion till Norge, till vilken också KSLA:s ledamöter var inbjudna samt ytterligare några personer. Exkursionen finansierades med stöd av Carl Fredrik von Horns Stiftelse.

I Norge har under ett antal decennier antalet utbildade inom skogsbruk minskat och man har avsevärt mindre forskning vad gäller skogsbruk och skogsproduktionsfrågor än de nordiska grannarna i öster; Sverige och Finland. I Norge bedöms uppdraget bredare än så och har vad gäller namn på universitet och institutioner valt att gå ifrån de traditionella benämningarna lantbruk och skog. Rekreation är viktigt i Norge, i Oslo ska ingen invånare ha mer än 10 minuter till ett skidspår. Skog för rekreation är således viktigt för Osloborna.

Kommittéen besökte Institutt for naturforvaltning (INA)vid Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) den första dagen. Dagen därpå besökte kommittén Oslo kommun på Nordmarka och en privat markägare, Lövenskiolds ägor i Nordmarka.