Wallenbergseminarium: Den svenska skogens kolbalans – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2016

Den 23 september hölls årets Wallenbergseminarium hos KSLA. Professor Dan Binkley fördjupade sig då, tillsammans med ett antal experter från Sverige, Finland, Danmark, Australien och USA, i skogsekosystemens kolbalanser.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade 12 miljoner kronor till KSLA i samband med akademiens 200-årsjubileum. Gåvan har använts till att erbjuda internationellt framgångsrika forskare inom akademiens ämnesområden att under en ettårig gästprofessur vistas i det svenska vetenskapssamhället.

Professor Dan Binkley (Northern Arizona University, USA), var nummer två att erhålla KSLA-Wallenbergprofessuren. Han har arbetat vid SLU:s skogsfakultet i Umeå.