Certifiering som drivkraft för hållbarhet – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2018

Bioenergins expansion har orsakat debatt och hållbarheten i övergången från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle har ifrågasatts. Det finns därför stora förväntningar på att olika former av certifiering ska sätta tryck på producenterna och hjälpa konsumenterna att välja de mest hållbara lösningarna.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Idag finns det olika certifieringssystem som vuxit fram inom de gröna näringarna. Hur fungerar certifiering som samhällsstyrning för ökad hållbarhet? Hur fungerar certifieringen i praktiken? Kan man lita på certifieringen? Bland annat dessa frågor var i fokus vid seminariet Certifiering som drivkraft för hållbarhet den 17 november 2017.