Cirkulär bioekonomi – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2018

Om cirkulär bioekonomi för resurseffektivitet och mervärden i livsmedelskedjan.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

I livsmedelskedjan är matsvinn ett resursproblem som behöver lösas och frågan är på agendan både nationellt och globalt. En möjlighet att redu­cera matsvinn är att ta vara på sidoströmmar i livsmedelsproduktionen. Det diskuterades utifrån konkreta exempel vid KSLA-seminariet Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan den 20 november 2017.