Caseutmaning 2018: How Tall is a Pine – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2018

I KSLA:s caseutmaning 2018 – How Tall is a Pine? – var uppdraget att arbeta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens nyttor, gärna med en tydlig koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Grupp 3, Tomas Axelsson, Angelica Jörnling, Isabella Hallberg Sramek och Joakim Svahn, tog fram det koncept som föll juryn mest i smaken:

Pop up-restaurangen Från Brus till Sus

Utgångspunkten: ”För varje dag i betongdjungeln känner jag en allt större längtan efter att få komma bort. Att få komma bort från all stress. Att få komma bort från alla krav. Att få hitta mig själv och må bra. Men hur ska jag kunna göra det när mitt jobb ställer krav på att jag alltid ska vara tillgänglig och närvarande. Det går väl inte, eller?”

För att hantera detta skapade gruppen konceptet Ta skogen till staden:

Grundidén är att sätta upp en pop up-restaurang under en tidsbegränsad period i olika städer runt om i Sverige, först i Stockholm under hösten med flytt till Malmö under våren. Hela restaurangen ska genomsyras av skogen och det lugn som många förknippar med skog. I restaurangen finns mängder av produkter och upplevelser som skogen levererar och det blir tyd­ligt för gästen hur allt hänger samman.


Innan KSLA Caseutmaning 2018 startade bjöds deltagarna på inspirationsföreläsningar inför jobbet att lösa det uppdrag de ställdes inför. Dessa inspirationsföreäsningar refereras i slutet av denna artikel.

Peter Holmgren, internationell expert på skogsskötsel och markanvändning, gav en global utblick på skogen och dess roll för att uppnå hållbarhetsmålen. Jon Haag, chef för RISE Test & Demokontor, talade om framtida affärsperspektiv på megatrender. Kommunikationsstrategen Cecilia Boman berättade om vad som krävs för att sikta rätt och påverka i ett kommunikationspro­jekt och gav exempel från initiativet Svenska Skogen.