Skogens rödlista 2050 – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2018

Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Akademisammankomsten i november 2018 hade temat Skogens rödlista 2050, inklusive frågan om rödlistan då kommer att vara kortare, längre eller bara annorlunda jämfört med idag. Svaren varierade och det enda möjliga gemensamma svaret är nog att den är annorlunda. Ett återkommande budskap var vikten av att tolka och använda rödlistan på rätt sätt. Den är ett kunskapsunderlag, längden på rödlistan är inget direkt mått på skogens biologiska mångfald, inte heller på skogsbrukets hållbarhet.