Agenda 2030 och skogen – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2018

Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hur kan Sverige bidra globalt genom sin internationella politik och hur kan svenska företag i skogen och dess värdekedjor bidra till respektive dra nytta av Agenda 2030 för sin utveckling? Dessa frågor diskuterades vid det seminarium som KSLA:s Internationella utskott arrangerade den 27 november 2018.