Småorten och landsbygdens utveckling – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

Samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv Vilka är utmaningarna och möjligheterna för dagens landsbygd, vilka är det som flyttar dit och hur planerar man för en hållbar framtid också i glesbygd? Det var ämnet för en konferens på Uppsala slott den 5 december 2018.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Samhällsutveckling har haft ett urbant fokus under en lång tid och vi kan behöva rikta blicken mot landsbygden.

Det handlar om marken och maten – att värna jordbruksmarken för att säkra en stabil livsmedelsför­sörjning, men också om livskvalité och tillgång till bostad och service i livets alla skeenden i en tid av ökad polarisering mellan stad och land. Vi måste se det som förenar oss. Men kan det vara så att klyftan, som vi ofta pratar om, inte finns mellan stad och land så mycket som mellan olika grupper i samhället?