Högtidstal: Att få hjärnan att räcka längre – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

Professor Martin Ingvars högtidstal vid 2019 års högtidssammankomst som hade temat Mat, smak och hälsa.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Professor Martin Ingvar inledde så:

Vi lever i besvärliga tider där samhället erbjuder både det som är bra och dåligt. Vi har aldrig levt så länge som idag. Vi har aldrig haft så många friska människor över 70 som vi har idag. Vad som också borde vara bra är att färre än någonsin lever med begränsad tillgång till kalorier och mer än 90 procent av världens befolkning lever i kulturer med ständig tillgång till mat. Tyvärr innebär det också tillgång till andra saker som vi stoppar i oss själva. Det är en magnifik utmaning för våra kroppar och metabola system. Dessa system har utvecklats över miljontals år med adaptiv förmåga att möta perioder med begränsad tillgång till mat och kalorier. Ständigt ätande ger djupa effekter på folkhäl­san och vi har bara sett början.