Fakta och värderingar – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna? Hur fungerar samspelet mellan fakta och värderingar egentligen och hur kan forskningen bäst bidra till en hållbar politik och kunskapsbaserade beslut? Dessa frågor diskuterades vid ett dialogseminarium på KSLA måndagen den 11 februari 2019.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA:s forskningsutskott skickade en enkät till alla ledamöter 2018. Av svaren framgick det tydligt att samspelet mellan fakta, forskning, värderingar och politik har stark bäring på den polarisering vi ser just nu inom flera frågor som rör de gröna näringarna. För att fördjupa förståelsen valde forskningsutskottet att arrangera ett dialogseminarium, där ett av syftena var att stimulera till diskussion och få värdefulla inspel från seminariets deltagare.

– Det har aldrig varit så mycket folk samlade här inne i det här rummet tidigare, inledde seminariets ena moderator Jens Mattsson, Statens veterinärmedicinska anstalt, med att konstatera. Visserligen var KSLA:s plenisal näst intill fullsatt, men vi som lyssnade skruvade ändå på oss och såg oss omkring med viss tveksamhet.

– Har du räknat dem? frågade Cissi Askwall från Vetenskap & Allmänhet, seminariets andra moderator.

– Jag presenterar alternativa fakta, menade då Jens, och syftade på när termen först introducerades i samband med installationen av USA:s president Trump i januari 2017.

Frågan kring samspelet mellan fakta och värderingar, och mellan forskning och politik, kommer att vara ett av Forskningsutskottets fokusområden och seminariet gav en värdefull grund för det fortsatta arbetet.