Viltförvaltningsexkursion i Sörmland och Östergötland – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2020

KSLA:s Kommitté för viltförvaltning genomförde en exkursion i Sörmland och Östergötland den 19 och 20 augusti 2019.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA:s Kommitté för viltförvaltning har till uppdrag att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt – bland annat genom att beskriva förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter.

Syftet med exkursionen i Sörmland och Östergötland var att kommittén skulle få en större förståelse för hur olika utmaningar och potentiella lösningar kopplade till viltförvaltning ser ut på olika platser och hur de aktörer som påverkas arbetar med dessa frågor.