Jordbrukstekniskt mörker skogsbruksteknisk jubelklang – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2021

Bristen på jordbrukstekniskt kunnande och kompetens i Sverige är akut. Däremot är svensk och finsk skogsbruksteknik världsledande och tillgången på kompetens god. Det ansåg deltagarna i KSLA:s teknikkommittés andra workshop.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA bildade 2017 en Teknikkommitté. Den skulle ”belysa utmaningar och möjligheter vid introduktion av ny teknik” i de gröna näringarna. Man beslutade att till en akademisammankomst och två workshopar bjuda in ett antal lantbrukare, entreprenörer, rådgivare och forskare med intressanta kunskaper och insikter i ämnet.

Den andra workshopen handlade om svenska lantbrukares och rådgivares tillgång till teknisk kunskap och kompetens. Den visade på mycket stora skillnader mellan jord- och skogsbruk.

En inspelning från workshopen finns här.