Bin och människor – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2019

Boksamtal i KSLA:s bibliotek – Årets Trädgårdsbok: Bin och människor.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Stockholms Gartnersällskap utser sedan början av 2000-talet Årets Trädgårdsbok och vinnaren brukar tillkännages vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. I år föll juryns val på Lotte Möllers bok Bin och människor. Om bin och biskötare i religion, revolution och evolution samt många andra bisaker.

Den 8 oktober 2019 arrangerade Gartnersällskapet som en del av prisceremonin ett boksamtal med Lotte Möller i akademiens bibliotek. De drygt 30 deltagare som mötte författaren fick också möjlighet att bekanta sig med boksamlingen i bibliotekssalen och särskilt trädgårdslitteraturen.

Bin och människor är kanske inte en utpräglad trädgårdsbok, men bin har som bekant en viktig funktion som pollinatörer. Det sägs att runt en tredjedel av all mat som produceras har kommit till med hjälp av pollinerande bin och humlor, så bin är viktiga för alla trädgårdsodlare.