Minska din klimatpåverkan med Climate Climber – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2019

I KSLA:s caseutmaning 2019 – Hur kan data berätta historien om din produkt? – var uppdraget att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val, gärna med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Grupp 3, Erika Alm, Fanny Blom och Nils Ewald, tog fram det koncept som föll juryn mest i smaken.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ökade utsläpp av växthusgaser, temperaturökning och ett förändrat klimat hotar vårt samhälle. Gruppens lösning är appen Climate Climber, som ger en översikt över vår klimatpåverkan kopplat till livsmedelskonsumtion.

Bonuskort, medlemskort, bankkort och rabattkort – idag är våra plånböcker fulla med plastkort av olika slag. När vi använder korten lagras information om våra köp och över tid lagras stora mängder data om våra konsumtionsvanor. Med appen Climate Climber återförs dessa data till konsumenterna för att göra det enklare att fatta klimatsmarta beslut i matbutiken, för en hållbar framtid.

Efter artikeln finns också ett kortreferat från några träffar inom ramen för Ungdomsutskottets mentorskapsprogram. Den tredje träffen hade fokus på personlig utveckling – att leda sig själv och andra.