Paradigmskifte: Ökat vattenbruk för klimatsmart mat – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2020

Våra hav och vattendrag påverkas i högsta grad av de klimatförändringar som är i full gång. Klimatet var temat för 2020 års högtidssammankomst. Professor Kristina Snuttan Sundell höll högtidstalet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den en globala uppvärmningen fortsätter och rapporter från bland andra EU, IPCC och FN:s klimatorgan WMO visar att 2019 var det näst varmaste året någonsin globalt sett, och det varmaste i Europa. Vi ser detta på många påtagliga sätt i extrema vädersituationer både här hemma, den extremt torra och varma sommaren 2018, och som nu med de katastrofala bränderna i Australien och snabbt krympande isar vid båda polerna. Men det är inte bara land som drabbas, faktum är att 90 procent eller mer av den överskottsvärmen som bildas på jorden lagras i vatten, där de stora oceanerna tar merparten. Detta kan man mäta som havens värme-innehåll eller ”ocean heat content”, OHC. Detta värde visar att under år 2019 var de övre 2000 metrarna av oceanerna varmare än någonsin tidigare uppmätt.

Det viktigaste av allt: vi behöver tänka mer cirkulärt. Om vi lägger odling av flera olika typer av arter i relativ närhet till varandra kan vi få ett flöde av näring från den ena till den andra, och det som annars skulle bli avfall från en odling blir i stället till mat för en annan – vi skapar det vi kallar integrerade flerartssystem (IMTA, Integrated Multi-Trophic Aquaculture).

/…/

Jag ser med tillförsikt på framtiden om vi här i Sverige tar vara på de möjligheter vi har att öka vår egen produktion av odlad, näringsriktig sjömat. Men för att komma dit behövs inte bara politisk vilja utan också politisk handlingskraft – att göra det möjligt för alla nya hållbara, tekniska innovationer att få testas och kunna bli lönsamma.