Distribution och kommunikation livsviktiga i kris – KSLA Nytt & Noterat nr 3/4-2020

År 2020 kommer att gå till historien som det år vårt samhälle utsattes för århundradets kanske allvarligaste stresstest i fredstid. Inte någon del har kunnat undgå att påverkas, inte heller livsmedels- och jordbrukssektorn.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– Coronapandemin har allvarliga och sorgliga konsekvenser för samhället, sade statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet, vid Jordbruksavdelningens sammankomst den 12 november då ämnet för överläggningen var Coronapandemins effekter på det svensk livsmedelsförsörjning.

I inledningen av pandemin blev vi påminda om att systemet för livsmedelsförsörjning är ett i högsta grad globalt system där vi i många värdekedjor är beroende av omvärlden, både för förnödenheter och arbetskraft.

Artikeln redogör för olika sidor av hanteringen av livsmedelsförsörjningen under pågående pandemi och utgör en del av Coronaspecial i detta nummer.

Inspelning från överläggningen finns här.