Alle man på däck! – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2022

”Alle man på däck!” Vad ska man säga om den saken? Ett larmrop från de vinddrivna och vedbyggda segelskeppens tid som slutkläm i en rapport från ett KSLA-möte om Stockholmskonferensen 1972? Den första globala miljökonferensen som någonsin hållits på planeten jorden, UNCHE 1972. Att det är ovanligt välfunnet! Peter Sylwan rapporterar från akademiens överläggning den 7 april 2022. Den utgick från FN:s första miljökonferens 1972 – Stockholmskonferensen.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vi har bara en jord. Och den jorden har inga – absolut inga – andra sätt att förnya sina förråd av energi och material än med hjälp av vad som redan finns på planeten eller strömmar mot oss från solen. Som ett vinddrivet fartyg byggt av trä på en väldig ocean.

Den bild som mer än något annat gjorde oss medvet­na om den saken är från 1968. Bilden på jorden sedd från månen. En liten skimrande blågrön bubbla av liv som stiger upp över månens livlösa horisont, skyddad från den gränslöst svarta rymden bara av ett tunt lager atmosfär, relativt sett inte tjockare än skalet på ett äpple. Frågan är om konferensen i Stockholm någonsin blivit av om det inte var för den bilden? Kanske förr eller senare ändå? Men just där och då hade den avgörande betydelse vilket också speglas i slutdokumentet från konferensen ”Only One Earth”, med samma ensamma jord på omslaget. När KSLA håller möte 50 år senare för att minnas mötet, är alla överens om att Stockholmskonferensen blev startpunkten och en vatten­delare för hela den globala miljödebatten och den interna­tionella klimat- och miljöpolitiken.

KSLA-mötets alla röster och repliker kan koncentreras i en: Det är inte bra, det kan bli bättre – men det kunde ha varit värre, mycket värre.