Aktuellt från KSLA nr 7-2023

2023 års sista nummer av Aktuellt från KSLA. Med detta önskar vi God Jul och Gott Nytt År!


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Innehåll:

  • Unga vill engagera sig i KSLA:s verksamhet. Om KSLA:s ungdomsutskott.
  • Mångfald inom biologisk mångfald på KSLA. Rapport från överläggningsämnet den 9 november.
  • Afrikansk svinpest – vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället på kort och lång sikt? Rapport från ett hybridseminarium den 15 november.
  • Östersjön förenar. Rapport från jubileumsseminarium med kungligt deltagande den 29 november.
  • Anslag – de senaste godkända slutrapporterna.
  • Nytt om ledamöter.
  • Stort intresse för IUFRO World Congress 2024.
  • Aktiviteter på gång och en ny KSLA Koncentrerar-rapport.
  • Utlysningar: Nominera yngre forskare till stipendium från Kungafonden och sök anslag ur C. F. Lundströms stiftelse till vetenskaplig forskning eller bidrag till sociala ändamål.

Aktuellt från KSLA publiceras endast digitalt. Vi rekommenderar att läsa den dubbelsidigt med försättsblad.