Två år med krig i Ukraina – Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Den 17 januari hölls det första seminariet inom ramen för KSLA:s försörjningsberedskapsprogram där cirka 60 personer följde med presentationerna online och på plats. Syftet var att ge olika perspektiv på krigets påverkan på livsmedelssektorn i Sverige, Ukraina och globalt.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Seniora forskaren Natalia Mamonova inledde seminariet. De senaste två åren har hon forskat särskilt om krigets effekter på det ukrainska livsmedelssystemet. Hon berättade att jordbruksstrukturen i Ukraina, sett till BNP-bidrag och ianspråktagen mark, är till nästan 50/50 uppdelat i enorma agrobusinesses och små familjejordbruk.

En slutsats från seminariet är att man i krig och elände snabbt hittar en ny vardag. Kriser föder kreativitet. Dock är det kritiskt med förberedelse! På samma sätt som att medborgare ska säkra en veckas hemberedskap, behöver affärsverksamheter på förhand analysera vilka insatsvaror och vilken infrastruktur som är kritisk och förbereda plan B. Att hoppas på det bästa men förbereda sig för det värsta är möjligt!