En antibiotikabehandling står aldrig ensam – Aktuellt från KSLA nr 2-2024

Antibiotikaplattformen arrangerade ett detta hybridseminarium där bakgrund och olika aktörers behov av samt förhållande till djursjukdata diskuterades.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Djursjukdata har utgjort grunden för en unik övervakning av sjukdomsläge och djurvälfärd i Sverige. Detta gäller framför allt mjölkproduktion, men potential finns för fler djurslag då systemet omfattar alla livsmedelsproducerande djur samt även häst. Forskning, avelsvärdering, rådgivning och utveckling av djurhållande företag, samt veterinärers och yrkesmässiga djurhållares egenkontroll, har ovärderlig nytta av dessa data. I samband med att djursjukdatasystemet nu uppdateras arrangerades seminariet för att beskriva de nyttor som systemet bidragit med samt att inspireras av olika aktörers perspektiv på djursjukdata och vikten av tillgängliga data som framgångsfaktor för god djurvälfärd och minskad antibiotikaresistens.

Under den avslutande paneldiskussionen reflekterade deltagarna bland annat kring kopplingen mellan djurhälsodata och användningen av antibiotika. Det fördes även ett resonemang om att djurhälsodata kan användas till att marknadsföra det goda djurhälsoläget i Sverige, både nationellt och internationellt. Det framfördes även ett förslag att använda djursjukdata till riskbaserad tillsyn, det vill säga att en besättnings status skulle påverka omfattningen av tillsynen av djurhälsa och djurvälfärd och att på andra sätt ge lättnader för besättningar med dokumenterat god djurvälfärd.