Arbetsmiljön inom den gröna näringen – hur skapar vi en bättre arbetsmiljö i jord- och skogsbruket? – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Arbetsmiljöfrågor och säkerhetsaspekter är viktiga för ett hållbart företagande inom jord- och skogsbruk i Sverige. Arbetet kan vara riskfyllt särskilt när det innebär ensamarbete och hantering av djur, tung utrustning och stora maskiner.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

I samband med detta webbinarium presenterade tre idag verksamma forskare ett axplock av projekt finansierade via medel från SLO-fonden.

Betydelsen av interaktionen mellan ny teknologi och människa för arbetsmiljön i samband med förstagallring av skog illustrerades av universitetslektor Back Tomas Ersson, Skogsmästarskolan, SLU.

Arbetsplatsolyckor i samband med hantering av djur är vanligen förekommande enligt forskaren Cecilia Lindahl, RISE. Majoriteten av de djurrelaterade olyckorna sker med häst eller nötkreatur.

KSLA-ledamoten Senior Advisor Peter Lundqvist, SLU, Alnarp, gjorde en intressant exposé över SLO-fondens breda verksamhet i ett längre tidsperspektiv och han tog slutligen upp den synnerligen relevanta frågan om stresshantering för lantbrukare.