År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet? – Aktuellt från KSLA nr 3-2023

Rapport från ett hybridseminarium den 20 april 2023.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Det övergripande temat för seminariet var hållbarhet genom samarbete och titeln anspelar på huruvida skogsnäringen kan bidra till att tillgodose samhällets alla ökande krav på skogen samtidigt som näringens behov av råvara hanteras inom ramen för hållbar utveckling. Seminariet arrangerades gemensamt av KSLA och IVA.

Inom detta tema togs flera underteman upp:

  • Vart är vi på väg?
  • Samarbete för en hållbar framtid
  • Skogens nytta och värde för samhället och planeten
  • Hur kan skogsbruket och miljörörelsen hitta gemensam väg framåt?
  • Framtidens skogsbruk
  • Politikens roll för framtidens skogsnäring

Den efterföljande paneldiskussionen uppehöll sig bland annat kring skogsfrågorna i EU.

Hybridseminariet kan ses här.