BAHP Presentationsfolder 2017


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv

BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda.

Foldern som pdf.