Barksätter Landskapsplan Appendix


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Barksätters Landskapsplan, appendix.

Appendix A: Om plantering.

Appendix B: Barksätters träd, inventering presenterad i tabeller och kartor.

Författare: Daniel Nilsson.

Appendixet publiceras endast på nätet.

Till Barksätters landskapsplan, huvuddokumentet.

Lite om donationsgården Barksätter.