Barksätter Landskapsplan Appendix


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Barksätters Landskapsplan, appendix.

Appendix A: Om plantering.

Appendix B: Barksätters träd, inventering presenterad i tabeller och kartor.

Författare: Daniel Nilsson.

Appendixet publiceras endast på nätet.

Till Barksätters landskapsplan, huvuddokumentet.

Lite om donationsgården Barksätter.