Bidrag till Öfversigt af Sveriges Ichthyologiska literatur, 1872


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademisk avhandling på svenska av Fredrik Lundberg om fiskelitteratur. Filosofiska fakulteten i Upsala.

Tryck Sigfrid Flodins boktryckeri, Stockholm.

Inskannad.