Blad ur tobakens historia


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1887.

Texten behandlar tobak – dess historia, användning och odling – och föregås av en kort biografi om författaren.