De Cultura Bombycum et Serici – om silkesodling


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Dissertatio Oeconomica de Cultura Bombycum et Serici

Ekonomisk dissertation om uppfödning av silkesmaskar och silkesframställning som på befallning av och med godkännande av den filosofiska fakulteten vid Lunds framstående universitet preses Magister Lars Forelius, akademisk amanuens vid filosofiska fakulteten och kungliga karolinska biblioteket, lägger fram för offentlig granskning med Erik Isberg från Östergötland som respondent den 3 december 1757, vanlig tid och plats.

Carl Gustaf Berlings tryckeri, Lund.

  • Avhandling på latin, Lunds universitet, 1757
  • Forelius, Lars (preses)
  • Isberg, Erik (respondent)
  • Berling, Carl Gustav (tryckare)

Avhandlingen är skannad från originalet och på latin. Den finns översatt i Drömmen om svenskt silke, SOLMED nr 72. Där finns också en längre artikel, Vetenskapsmännen och silket – visioner och verklighet, av Jakob Christensson, ledamot av akademiens dåvarande nämnd för de areella näringarnas historia. Översättningarna är gjorda av Cajsa Sjöberg med kommentarer av framlidne akademiledamoten Kjell Lundquist. Personalia av Jakob Christensson.