Dokumentation av seminariet Boskapens landskap


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Seminarium om historisk boskapsskötsel och biologisk mångfald

Detta är en sammanfattning av ett seminarium som ägde rum i januari 2006 och som behandlade historia och naturvård. Historiska aspekter fördes fram som kan vara av betydelse för dagens biologiska mångfald. Dessa kombinerades med föreläsningar och diskussioner som sätter den historiska kunskapen i ett naturvårdsperspektiv.