Dovringsamlingen i KSLA:s bibliotek


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Folke Dovring (1916–1998) var en svensk medeltidshistoriker som i mitten av 1950-talet försökte introducera idéer om hur forskningen i agrar medeltidshistoria skulle kunna förnyas och utvecklas. Han använde sig bl.a. i större utsträckning än andra av statistiska analyser. Dovring publicerade agrarhistoriska böcker och artiklar som fortfarande läses idag.

Dovringsamlingen består sammanlagt av ca 169 verk. I den bearbetade bibliografin är markerat vilka skrifter som ingår i akademiens Dovringsamling och vilka som av olika skäl fått stå kvar i bibliotekets vanliga samlingar. Dovringsamlingen är i första hand till för läsning på plats och materialet består av två delar; dels av underlagsmaterialet till biografin, som består av fyra volymer, dels av Dovrings egna skrifter, 18 stycken. Kungl. Patriotiska Sällskapet har bekostat arbetet med att färdigställa samlingen.

En betydande del av de skrifter som förtecknas i bibliografin skänktes till Janken Myrdal av Dovrings änka, Karin Dovring, och denna samling har Myrdal i sin tur donerat till KSLA. I Myrdals donation ingår också det arbetsmaterial som använts när han skrev boken The Dovring Saga.