Drönare i lantbruket: demo, experiment och seminarier – Aktuellt från KSLA nr 5-2023

Rapport från en temadag i Gamleby och Västervik 7 september 2023


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Temadagen inleddes på naturbruksgymnasiet i Gamleby och fortsatte med tekniska uppvisningar och experiment på Västerviks flygplats. Det blev en händelserik dag för de ca 150 besökarna och medverkande. Bland annat fick de se världens första såmaskin förberedd för påfyllning via drönare demonstrerade på Västerviks flygplats.

Efter tio inledande presentationer som hölls på naturbruksgymnasiet förflyttade sig alla deltagare till Västerviks flygplats där ett antal uppvisningar skedde.