En trädgårdsbok för svenska adelsmän på 1600-talet


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kulturhistorisk skizz

[Oeconomia av Schering Rosenhane]

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1886.

Denna kulturhistoriska text behandlar adelns trädgårdsskötsel och utveckling under 1600-talet. Texten föregås av en kort biografi om författaren.