Förteckning öfver 1800-talets landtbrukslitteratur


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna förteckning sammanställdes av Herman Juhlin-Dannfelt i början av 1900-talet och publicerades som bilaga till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1813–1912 samt svenska landthushållningen under 19:e århundradet (1913). Den utgavs också som särtryck samma år.

Andra bibliografier som avhandlar 1800-talet är P.M. Hebbes Den svenska lantbrukslitteraturen, som täcker perioden fram till 1850, på trädgårdssidan finns Henning Halldors Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628–1930. A.T. Cnattingius bibliografi från 1876 Öfversigt af svenska skogslitteraturen, kompletterar på det skogliga området.