Peter Hernquists Horticultura och Trägårdskonsten

Med inledning av Catharina Svala.


Inledningen Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården av Catharina Svala (1996), behandlar Hernquists arbete och dess betydelse för trädgårdskonsten, här publicerad som manus.

Horticultura och Trägårdskonsten kommer därnäst. De är opublicerade handskrifter från 1780-talet av Peter Hernquist vid Veterinärinrättningen i Skara. De är tolkade av Ivar Dyrendahl (1992) och noter, redigering och illustrationer är gjorda av Catharina Svala (1996).

 


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.