Förteckning över Carl Malmströms skrifter och artiklar m m

Förteckning över professor Carl Malmströms skrifter, artiklar m m om botanik, skogshistoria, torvmark och mycket annat.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Förteckning över hedersledamoten av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, förre professorn och föreståndaren för avdelningen för botanik och marklära vid Statens skogsforskningsinstitut m m, skogshistorikern och botanisten Carl Malmströms (1891–1971) skrifter, artiklar m m.

Carl Malmström, professor vid Skogsforskningsinstitutet och hedersledamot i KSLA, var en stor skogsman och ekolog med klart humanistiska förtecken.

På utomordentligt gedigen naturvetenskaplig grund – hans forskning reviderade fullständigt torvskogsmarkernas skötsel och hans skogshistoriska studier i flera landskap var banbrytande ekologi – var han en sann och sansad naturvårdare med öga för realiteter och därmed genom-slag.

Förteckningen upprättades av Eva Tullgren sedan akademiens bibliotek erhållit sex samlingsband med Carl Malmströms verk genom testamente av Hellen Améen-Malmström, bibliotekarie vid Skogshögskolan.