Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628–1930


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Upprättad av Henning Halldor, hyllningsskrift tillägnad Carl G. Dahl den 17 juni 1935. Förteckningen är uppställd efter upphovsman eller titel då upphovsman saknas. Tidskriftsartiklar är endast i undantagsfall förtecknade.