Förteckning över Ivar Dyrendahls skrifter, artiklar, tolkade handskrifter, filmer och ritningar

Förteckning/bibliografi: Ivar Dyrendahls veterinärhistoriska produktion.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Förteckning över ledamoten av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, chefsveterinären, VMD h c, förre vd:n i Seminavel ek. för., förre intendenten vid Veterinärhistoriska museet i Skara, veterinärhistorikern Ivar Dyrendahls (1918–2006) skrifter, artiklar, tolkade handskrifter, filmer och ritningar.

Ivar Dyrendahl är en banbrytare då det gäller att kommentera och ge ut äldre manuskript om husdjursskötsel, veterinärmedicin m.m. Han har även författat en lång rad egna skrifter. Ivar Dyrendahl har också spelat en viktig roll inom de areella näringarnas moderna utveckling, främst som innovatör och som vd i Seminavel ek. för. i Skara.

Förteckningen upprättades av Joachim Siöcrona och Eva Tullgren i samband med att Ivar Dyrendahl i december 1993 valts till hedersledamot av akademien.