Förteckning över handskrifter i KSLA:s arkiv – ett urval


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna handledning är tänkt att fungera både för den som använder den elektroniskt publicerade versionen på bibliotekets hemsida och den som använder pappersversionen. I den elektroniska versionen är det lättast att söka inom dokumentet med fritext. För att underlätta detta så har viss samordning av betydelsebärande ord och länders namn gjorts.
Urvalet omfattar främst reseberättelser inom och utanför Sverige samt texter som beskriver de areella näringarnas utveckling och deras undervisningsmaterial.