Hortikultur hos de gamle Romarne – en studie


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1885.

Texten behandlar romarnas lantbruk och trädgårdsskötsel, och föregås av en kort biografi om författaren.