Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel

Av Harald A:son Moberg.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Under 1700-, 1800- och 1900-talen genomgick Sveriges jordbruk en stor omställningsprocess från arbete med handredskap och enkla, kreatursdragna hjälpmedel till mekaniserad drift. I denna omfångsrika bok ger Harald A:son Moberg en översikt av mekaniseringens utveckling och en detaljrik bild av hjälpkrafterna utan vars insatser denna mekanisering inte hade kunnat genomföras.

Bland annat presenteras enskilda människor som var framsynta och tekniskt intresserade, liksom myndigheter, organisationer och utbildningsväsende som främjat mekaniseringen. Den innehåller även en förteckning över svenska tillverkare av jordbruksmaskiner.

Professor Harald A:son Moberg var under åren 1933–1945 lärare på Alnarp. Därefter var han till 1974 chef för Statens Maskinprovningar.

Boken är uppdelad i tre huvudkapitel, ett per sekel. I dessa huvudkapitel finns många underrubriker – se innehållsförteckningen för detaljer.