KSLA Nytt 2-2014


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sommarnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Klimatförändringar och grön tillväxt. Sveriges framtida elförsörjning. En Landskapsnod för dialog. Myndigheterna kring skogen. Akademiens vårexkursion. ELO:s årsmöte. Boktips från biblioteket. Enaforsholm. Med mera.