KSLA Nytt 2-2022

Detta sommarnummer är det sista av KSLA Nytt & Noterat, som till hösten ersätts av ett nyhetsbrev med mera.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?
Hur ska politikerna göra det lätt att göra rätt – och kanske svårt att göra fel för oss konsumenter? Vilken typ av styrmedelspaket krävs och är möjliga? Ett seminarium.

Caseutmaning 2022
Årets utmaning syftade till att utveckla hållbara affärsidéer för företagare som verkar i skärgårdsmiljö. Deltagarna presenterade sina idéer för 20 bofasta i Nämdöskärgården.

Synen på strömmingen i Östersjön spretar och sprattlar
Stora rubriker och högt tonfall i sociala media om Östersjöströmmingens tillstånd och MSC-märkningen blev anledning till ett slutet rundabordssamtal i juni 2021.

Miljögifterna i Östersjön minskar…
… ska vi äta mer Östersjöfisk? Man får inte missa nyttan med att äta fisk av rädsla för riskerna, det var expertpanelen enig om vid ett seminarium om miljögifter i Östersjön.

Nya tankar kring skogens hälsa
Det inte är givet vad en skogsskada är för något, uppfattningar ändras över tid och bilden av skogsskador påverkas av vem som betraktar dem. Ett seminarium.

Forskarkompetens i fokus
Den ideale forskaren är en nyfiken, uthållig, bildad, öppen, ödmjuk och innovativ projektledare, intresserad av att lösa samhällsutmaningar, menade seminariedeltagarna denna dag.

Alle man på däck!
Det gamla larmropet från segelskeppens tid är välfunnet som slutkläm i en rapport från ett möte om Stockholmskonferensen UNCHE 1972. En heldag om hållbarhet på KSLA.

Betraktelser från en akademiexkursion i maj 2022
På Julita har tiden frusit – vi får en idé om hur en svensk herrgård såg ut i början av 1900-talet. Jordbruks- och skogsmark sköts dock med moderna metoder.

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter
Medelåldern bland lantbrukare är hög. Det är en ödesfråga för det gröna näringslivet och samhället i stort att ägarskiften sker i tid. Från ungdomsutskottets webbinarium.

Akademiens 210:e högtidssammankomst
Som en pandemieffekt hölls högtidssammankomsten, med kunglig närvaro, för första (och sista?) gången i försommartid.

Och mer – trevlig läsning!
KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt. Bifogade version är lågupplöst, önskar du en högupplöst pdf (ca 24 MB), skicka ett mejl om det till akademien@ksla.se.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).

Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består främst av referat och liknande rörande akademiens seminarier och andra aktiviteter. De åsikter som framförs vid dessa seminarier är helt och hållet föredragshållarnas egna. Akademien kan inte hållas ansvarig för föredragshållares åsikter, formuleringar och uttalanden.