KSLA Nytt 3-2016


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Här berättar vi om årets Berteboskonferens, som handlade om livsmedelstillsatser och enzymer.

Skog, skog, skog får stort utrymme… om den bristande kunskapen, om Agenda 2030:s påverkan, om kontroversiella forskningsresultat…

Forskningspolitiska kommitténs sista studieresa gick till södra Sverige – business & lantbruk var ämnesområdet.

Inge Gerremo refererar Karl Brunos doktorsavhandling om Sveriges export av agrar kunskap.

På Enaforsholm har vi haft både fjällkurs och trädgårdsdag. Om det går att läsa i detta nummer.

Här finns också info om en del av våra anslag som det är hög tid att söka nu.

Trevlig läsning!

Direkt till bläddringsbar version.