KSLA Nytt 4-2018


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information
 • Pop up-restaurangen Från Brus till Sus
  Juryns favoritkoncept vid årets Caseutmaning tog skogen till staden för att i rofylld miljö öka stadsmänniskans förståelse för skogens nytta.
 • 3 inspirationsföreläsningar
  Casedeltagarna fick inspiration av en internationell skogsskötselexpert, en specialist på strategisk utveckling och en kommunikationsstrateg.
 • Skogens rödlista 2050
  Rödlistans längd är inget mått på skogens biologiska mångfald. Det stod snart klart för alla som deltog i akademiens novembersammankomst.
 • Agenda 2030 och skogen
  Ett seminarium om hur Sverige kan bidra globalt genom sin politik och hur svenska skogsföretag kan bidra till och dra nytta av Agenda 2030.
 • Studieresan i Nederländerna fortsätter
  Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja besökte Foodvalley, ett food tech-centrum i Gelderland-provinsen. Fler rapporter.

Och mer – trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.